οἶδα


οἶδα
знаю, умею
- εὖ οἶδα

Ancient Greek-Russian simple. 2014.